Line 0816130692
Sam Yan

Sam yan กุนเชียงทอด ปลาฉิ้งฉ้างทอด และ ถั่วทอด

฿128.00

Chinese pork sausage, crispy small fish & fried peanut

 

Terms and Conditions – Click here